קרע בשריר התאומים

סימפטומים

אבחון עצמי

אבחון עצמי

פציעות נוספות